Naar hoofdinhoud
MijnOverheid

Contact

Klachtafhandeling MijnOverheid

MijnOverheid gaat zorgvuldig om met uw klacht. Wat dit precies betekent, verschilt van geval tot geval. MijnOverheid kan bijvoorbeeld telefonisch contact met u opnemen om de kwestie op te helderen. Dit kan voldoende zijn om de klacht af te handelen, maar alleen als dit naar uw tevredenheid gebeurt.

Formele procedure

Klachten kunnen zowel formeel als informeel worden afgehandeld. Is de klacht naar uw tevredenheid telefonisch of schriftelijk afgehandeld? Dan is geen formele procedure nodig.

Leent uw klacht zich niet voor zo'n informele afhandeling? Of bent u daarmee niet tevreden? Dan moet MijnOverheid de formele procedure volgen. Dit houdt in:

  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Iemand die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • Zowel de klager als de beklaagde krijgt gelegenheid om gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen.

In principe geldt een termijn van 6 weken. Er zijn uitzonderingen. Zo is de afhandelingstermijn 10 weken als een adviseur of adviescommissie is ingeschakeld. De klachtprocedures staan uitgebreid beschreven in de Brochure Intern Klachtrecht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Klachtafhandeling MijnOverheid

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Ga terug naar het contactformulier

Contactinformatie

MijnOverheid

Telefoon:
(088) 123 6500
Contactformulier:
Twitter:

Veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Contactinformatie

MijnOverheid

Telefoon:
(088) 123 6500
Contactformulier:
Twitter: