Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen

In onderstaande rubrieken vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de betreffende organisatie of met de Helpdesk van MijnOverheid.

Vind de contactgegevens van een organisatie

 • AlgemeenGeopend Gesloten

  • Wat is MijnOverheid?

   MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over uw zaken met de overheid.

  • Wie is verantwoordelijk voor MijnOverheid?

   Verantwoordelijk voor MijnOverheid is het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het beheer van MijnOverheid wordt uitgevoerd door Logius. Logius beheert overheidsbrede ICT-voorzieningen, waaronder DigiD. De op MijnOverheid aangesloten overheidsorganisaties (zoals Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB en UWV) zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, zaakinformatie en persoonlijke gegevens die in MijnOverheid worden aangeboden.

  • Ik heb een inhoudelijke vraag over een bericht, zaak of persoonlijk gegeven in MijnOverheid.

   Neem voor inhoudelijke vragen over een bericht, zaak of persoonlijk gegeven van een specifieke overheidsorganisatie contact op met die organisatie. Alleen deze kan inhoudelijke vragen beantwoorden.

  • Welke regels gelden voor het gebruik van MijnOverheid?

   De regels voor het gebruik van MijnOverheid zijn opgenomen in de Regeling Generieke Digitale Infrastructuur.

  • Wat is er nodig om gebruik te kunnen maken van MijnOverheid?

   U moet een DigiD hebben. Heeft u nog geen DigiD ga dan naar www.digid.nl om deze aan te vragen. We adviseren nadrukkelijk om ook gebruik te maken van e-mailnotificatie, maar dat is niet verplicht. Voor e-mailnotificatie heeft u ook een e-mailadres nodig.

  • Welke gegevens moet ik opgeven bij het activeren van mijn MijnOverheid-account?

   Voor het activeren van uw MijnOverheid-account gebruikt u DigiD. Heeft u nog geen DigiD ga dan naar www.digid.nl om deze aan te vragen. U hoeft voor het activeren verder geen persoonlijke gegevens zoals naam of adres op te geven. Wel wordt u gevraagd om een e-mailadres op te geven. Dit is niet verplicht maar wel aanbevolen. U ontvangt dan notificaties per e-mail als er een nieuw bericht in uw Berichtenbox is. Heeft u hulp nodig bij het activeren van uw MijnOverheid-account? Bekijk dan de instructievideo 'Aanmelden bij MijnOverheid'.

  • Ik wil mijn account opzeggen. Kan dat?

   Sinds 1 november 2015 (inwerkingtreding Wet EBV) heeft elke Nederlander van 14 jaar of ouder een account bij MijnOverheid. Het account kan niet worden opgezegd.

  • Waarom moet ik soms opnieuw inloggen als ik van MijnOverheid naar een andere website ga, en soms niet?

   Dankzij DigiD Eenmalig Inloggen hoeft u in veel gevallen maar één keer in te loggen als u van de website van de ene overheidsorganisatie (bijvoorbeeld MijnOverheid) naar de website van de andere overheidsorganisatie (bijvoorbeeld uw gemeente) gaat. Omdat nog niet alle overheidsorganisaties zijn aangesloten op Eenmalig Inloggen, moet u (voorlopig) soms nog opnieuw inloggen.

  • Kan ik MijnOverheid ook vanuit het buitenland gebruiken?

   MijnOverheid is wereldwijd toegankelijk. Het kan zijn dat uw e-mailnotificaties in het buitenland niet of met veel vertraging aankomen. Wij wijzen u wel op digitale beveiligingsrisico’s in landen als bijvoorbeeld China, Taiwan en Oekraïne.

  • Verwachting ontvangst jaaropgave

   Neem hiervoor contact op met de instantie van wie u de jaaropgave verwacht.

  • Algemene vraag aan de overheid

   Voor algemene vragen aan de overheid kunt u terecht op de website van Rijksoverheid.nl.

  • Doorgeven verhuizing via MijnOverheid

   Het is bij steeds meer gemeenten mogelijk een verhuizing door te geven via MijnOverheid. Welke gemeenten deze dienstverlening aanbieden kunt u binnen de Verhuisservice zien. Staat de gemeente waar u naar toe verhuist niet op de lijst, dan kan de verhuizing alleen bij die gemeente zelf doorgeven worden.

  • Ik wil weten of mijn MijnOverheid-account is geactiveerd

   U kunt zelf controleren of u eerder uw MijnOverheid heeft geactiveerd. Ga hiervoor naar mijn.overheid.nl, klik op ‘inloggen’ en log in met uw DigiD. Als u gevraagd wordt om uw account te activeren is uw account nog niet geactiveerd. Komt u direct in MijnOverheid, dan is uw account al geactiveerd.

   Heeft u een geactiveerd account? Controleer dan of uw e-mailadres nog correct is,  of de melding voor nog niet gelezen berichten is ingesteld en welke organisaties u heeft aangevinkt van wie u post digitaal wilt ontvangen.

  • Ik wil het MijnOverheid-account opzeggen van een overleden partner/familielid

   Om het MijnOverheid-account van een overleden partner/familielid/relatie op te zeggen kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres waarop wij u kunnen bereiken voor meer informatie.

   Stuur het schriftelijke verzoek, samen met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant), het burgerservicenummer van de overleden persoon en uw eigen postadres naar:

   MijnOverheid

   Postbus 96810

   2509 JE Den Haag

   We sturen u een bevestiging naar uw postadres als het MijnOverheid-account definitief is opgeheven. Dit kan 1 tot 2 weken duren.

   Mogelijk staan er nog belangrijke berichten in de Berichtenbox van de overleden persoon. Wij zullen u informeren van welke organisatie(s) deze berichten afkomstig zijn. U kunt dan zelf contact opnemen met de betreffende organisaties.

   Veilig toesturen kopie identiteitsbewijs

   Noteer op uw kopie:

   • Dat het een kopie is
   • Voor wie de kopie bedoeld is
   • De datum waarop u de kopie afgeeft

   Let op: zorg ervoor dat uw handtekening en burgerservicenummer zichtbaar blijven.

  • Ik kan mijn schermnaam niet wijzigen

   In het verleden bestond de mogelijkheid om de schermnaam van uw MijnOverheid account aan te passen. In verband met standaardisatie heeft MijnOverheid ervoor gekozen om de mogelijkheid tot aanpassing van deze schermnaam per 27 augustus 2018 te laten vervallen. Als gevolg daarvan zal u voortaan worden aangesproken met de naam zoals u in de Basisregistratie Personen (BRP) bent opgenomen.

  • Ik krijg de melding dat ik geen toegang heb tot MijnOverheid.

   U komt volgens onze gegevens niet in aanmerking voor een MijnOverheid-account, aangezien u op dit moment niet voldoet aan één of meerdere van onderstaande vereiste:

   a. de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt;

   b. beschikt over een burgerservicenummer;

   c. woonachtig bent in Nederland of de Nederlandse nationaliteit heeft; en

   d. beschikt of kan beschikken over een DigiD.

   Bent u van mening dat onze gegevens over u niet juist zijn? Neem dan contact op met uw gemeente.

 • BerichtenboxGeopend Gesloten

  • Wat is de Berichtenbox?

   De Berichtenbox is uw persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van de overheid. De Berichtenbox is het elektronische alternatief voor de papieren post. In uw Berichtenbox kunt u berichten ontvangen, bewaren en beheren. Berichten die u in uw Berichtenbox ontvangt, ontvangt u (in principe) niet meer op papier. Als er een nieuw bericht in uw Berichtenbox is, ontvangt u hiervan een notificatie per e-mail (als u hebt aangegeven dat u notificaties wilt ontvangen).

  • Waarom via de Berichtenbox en niet gewoon per e-mail?

   Elektronische post van de overheid moet gegarandeerd en tijdig worden afgeleverd. E-mail is daarvoor niet betrouwbaar en veilig genoeg.

  • Ik heb een inhoudelijke vraag over een bericht dat ik heb ontvangen.

   Voor inhoudelijke vragen over een bericht in uw Berichtenbox kunt u uitsluitend terecht bij de betreffende overheidsorganisatie. MijnOverheid beantwoordt nooit vragen over de inhoud van een bericht. De contactgegevens van de betreffende overheidsorganisatie vindt u in het bericht (of in de bijlage bij het bericht).

  • Van welke organisaties ontvang ik mijn berichten digitaal?

   Nog niet alle overheidsorganisaties zijn aangesloten op de Berichtenbox. Welke organisaties nu meedoen ziet u door naar "Instellingen" te gaan.

   U bepaalt zelf van welke overheidsorganisaties u uw berichten digitaal ontvangt, en (in principe) dus niet meer op papier.

   Organisaties kunnen er echter voor kiezen om hun post aan u uitsluitend digitaal te versturen. U kunt dan niet zelf kiezen om deze post (ook) op papier te ontvangen.

   De Belastingdienst zal steeds meer berichten digitaal naar u versturen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst belastingdienst.nl/digitalepost.

  • Waarom zijn onder "Organisaties Berichtenbox" (ook) gemeenten opgenomen waar ik niet woon?

   U zult in de praktijk vooral van uw eigen gemeente post ontvangen. Of uw gemeente op de Berichtenbox is aangesloten ziet u onder "Organisaties Berichtenbox". Het kan echter zijn dat u ook van andere gemeenten post ontvangt, bijvoorbeeld omdat u daar een parkeervergunning, een visvergunning of een vakantiewoning hebt. Daarom vindt u onder "Organisaties Berichtenbox" alle gemeenten die op de Berichtenbox zijn aangesloten.

  • Welke berichten ontvang ik via de Berichtenbox en welke op papier?

   Een organisatie die op de Berichtenbox is aangesloten, verstuurt vaak nog niet alle post via de Berichtenbox, maar een deel ook nog via de gewone post. Ook kan het zijn dat u sommige berichten tijdelijk (bij wijze van gewenning) zowel in uw Berichtenbox als per gewone post ontvangt. Welke berichten u via de Berichtenbox ontvangt (en welke op papier), ziet u door naar "Instellingen" te gaan, en onder "Organisaties Berichtenbox" bij de betreffende organisatie te klikken op het informatie-icoontje.

  • Ik wil mijn berichten zowel via de Berichtenbox als per gewone post ontvangen.

   Als u hebt gekozen voor het ontvangen van berichten via de Berichtenbox, ontvangt u deze berichten in principe niet meer per gewone post. Overheidsorganisaties kunnen er echter voor kiezen om bepaalde berichten tijdelijk (bij wijze van gewenning) ook op papier te sturen.

   Nota bene: het vinkje bij Belastingdienst kunt u niet verwijderen. De Belastingdienst zal steeds meer berichten digitaal naar u versturen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst belastingdienst.nl/digitalepost.

  • Hoe zorg ik ervoor dat ik geen berichten mis?

   Om geen berichten te missen moet u regelmatig inloggen op MijnOverheid. Schakel daarnaast uw e-mailnotificatie in. U krijgt dan een e-mail als er nieuwe berichten in uw Berichtenbox zijn. Inschakelen van de e-mailnotificatie kan onder "Instellingen". Daar kunt u ook uw e-mailadres wijzigen. 

   Ook kunt u instellen dat u een herinnering per e-mail wilt ontvangen. U ontvangt de herinnering op het door u ingevulde e-mailadres als u een bericht in de Berichtenbox na drie weken nog niet geopend heeft.

  • Houdt MijnOverheid bij of ik mijn berichten heb gelezen?

   De organisaties die berichten in uw Berichtenbox afleveren, krijgen van MijnOverheid nooit informatie of en wanneer u uw berichten hebt gelezen of verwijderd.

  • Ik heb geen e-mailnotificatie ontvangen, maar er is wel een nieuw bericht in mijn Berichtenbox.

   Als een e-mailnotificatie niet aankomt, kunnen daar verschillende oorzaken voor zijn, onder andere:

   • u hebt geen e-mailadres voor notificatie bij MijnOverheid opgegeven: ga dan naar "Instellingen" om uw e-mailadres op te geven

   • uw e-mailadres is gewijzigd: ga dan naar "Instellingen" om uw e-mailadres te wijzigen

   • u gebruikt hetzelfde e-mailadres als uw partner, kind of huisgenoot en deze heeft de e-mailnotificatie gelezen en weggegooid

   • uw privé-mailbox heeft de maximumcapaciteit bereikt

   • uw internetprovider of privé-mailbox heeft de notificatie aangemerkt als spam

   Het aanbieden van de e-mailnotificatie betreft een service van MijnOverheid. De e-mailnotificatie heeft geen juridische status. Dit betekent dat aan het wel of niet (tijdig) ontvangen van een e-mailnotificatie geen rechten kunnen worden ontleend. U dient zelf uw Berichtenbox geregeld te openen om te zien of u berichten heeft en zo nodig hiernaar te handelen.

  • Ik heb een e-mailnotificatie ontvangen, maar er is geen nieuw bericht in mijn Berichtenbox.

   Dit komt waarschijnlijk omdat de e-mailnotificatie niet voor u is bedoeld, maar voor uw partner, kind, ouder of huisgenoot, die ook een MijnOverheid-account heeft en hetzelfde e-mailadres als u gebruikt. Daardoor kan het zijn dat de notificatie niet voor u bestemd is.

   Is dat niet het geval, dan is een van de volgende situaties aan de orde:

   • de e-mailnotificatie heeft betrekking op uw Lopende Zaken en niet op uw Berichtenbox. U kunt namelijk niet alleen notificaties bij nieuwe berichten in uw Berichtenbox ontvangen, maar ook bij statuswijzigingen in uw Lopende Zaken.
   • MijnOverheid verzendt de e-mailnotificatie maximaal 24 uur na aflevering van het bericht in uw Berichtenbox. Daardoor kan het zijn dat u het nieuwe bericht al hebt gelezen vóórdat u de e-mailnotificatie ontvangt.
   • de e-mailnotificatie is twee keer afgeleverd. Het is denkbaar dat dezelfde notificatie meerdere keren is afgeleverd, terwijl er maar één bericht in uw Berichtenbox is afgeleverd.
   • iemand is door u gemachtigd om uw berichten in te zien en uw gemachtigde heeft het bericht naar het archief/prullenbak verplaatst.
  • Kan ik zelf een bericht versturen of reageren op een bericht?

   Op dit moment is het (net als in uw brievenbus thuis) alleen mogelijk om berichten te ontvangen. U kunt vanuit uw Berichtenbox zelf geen berichten versturen. In het bericht (of de bijlage bij het bericht) geeft de afzender van het bericht meestal aan hoe u op het bericht kunt reageren.

  • Hoe lang worden berichten bewaard?

   Uw berichten blijven onbeperkt bewaard, tenzij u deze zelf verwijdert.

  • Kan ik berichten die ik heb verwijderd weer terughalen?

   Als u berichten hebt verplaatst naar de prullenbak, dan kunnen deze vanuit de prullenbak terug worden geplaatst naar de Inbox. Als u een bericht vanuit de prullenbak definitief verwijdert, kunt u het bericht niet meer terughalen.

  • Waarom ontvang ik mijn berichten van de Belastingdienst digitaal?

   Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst belastingdienst.nl/digitalepost

  • Vraag over een bericht van de Belastingdienst?

   MijnOverheid beantwoordt geen vragen over berichten van de Belastingdienst. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst. Contactgegevens vindt u op de website van de Belastingdienst.

  • Mijn aanhef van de notificatie email is gewijzigd.

   In het verleden bestond de mogelijkheid om de schermnaam van uw MijnOverheid account aan te passen. In verband met standaardisatie heeft MijnOverheid ervoor gekozen om de mogelijkheid tot aanpassing van deze schermnaam per 27 augustus 2018 te laten vervallen. Als gevolg daarvan zal u voortaan worden aangesproken met de naam zoals u in de Basisregistratie Personen (BRP) bent opgenomen.

  • Wat is de Berichtenbox app?

   De Berichtenbox app is een mobiele applicatie van de Berichtenbox van MijnOverheid voor op smartphones en tablets. In de Berichtenbox app leest u de berichten die in uw Berichtenbox op MijnOverheid staan. U ontvangt een melding op uw telefoon of tablet als er nieuwe post is.

  • Is de Berichtenbox app op elke telefoon en tablet te gebruiken?

   De Berichtenbox app is beschikbaar voor smartphones en tablets die draaien op de besturingssystemen iOS van Apple (vanaf iOS 9) en Android van Google (vanaf Androidversie 6.0).

  • Waar kan ik de app downloaden?

   Download de app alleen uit de officiële stores. Voor Apple gebruikers is dit de Apple App Store en voor Android gebruikers is dit de Google Play store.

  • Kan ik de Berichtenbox app na installatie direct gebruiken?

   Om de Berichtenbox app te gebruiken moet deze eerst aan uw MijnOverheid-account gekoppeld worden. Voor het koppelen van de app heeft u een DigiD account nodig. Hierna kunt u inloggen met een pincode die u zelf kunt aanmaken.

  • Hoe zorg ik ervoor dat app melding geeft van een nieuw bericht?

   Tijdens de installatie van de app wordt gevraagd of u meldingen of notificaties van de app wilt ontvangen. Om geen post van de overheid te missen adviseren wij deze aan te zetten.

   U kunt in het instellingenmenu van uw telefoon of tablet ook zelf instellen op welke manier u meldingen wilt ontvangen. Ga hiervoor naar het instellingenmenu van uw telefoon of tablet en kies voor Berichtgeving (iOS) of Meldingen (Android) en selecteer de Berichtenbox app. U kunt hier de instellingen naar wens aanpassen.

  • Wat moet ik doen als ik mijn pincode ben vergeten?

   Bent u de pincode vergeten. Of heeft u te vaak een onjuiste code ingevoerd waardoor de app is geblokkeerd. Dan kunt u een nieuwe pincode instellen door de app opnieuw te koppelen met uw DigiD.

  • Ik heb geen beschikking meer over mijn telefoon of tablet vanwege verlies, diefstal of verkoop. Kan iemand anders nu in mijn Berichtenbox?

   De beveiliging van uw telefoon of tablet en de pincode beveiliging op de app is voldoende om kwaadwillende tegen te houden. Bij het verwijderen van de app of het wissen van de telefoon wordt ook de toegang tot de app geblokkeerd.

  • Kan ik via de app mijn voorkeuren voor organisaties waarvan ik post digitaal wil ontvangen aanpassen?

   U kunt de voorkeuren voor organisaties niet via de app wijzigen. Hiervoor moet u inloggen op MijnOverheid en via instellingen de voorkeuren aanpassen.

  • Kan ik de app op meerdere apparaten gebruiken?

   U kunt de Berichtenbox app op meerdere apparaten tegelijk installeren.

 • Lopende zakenGeopend Gesloten

  • Wat is Lopende zaken?

   Lopende zaken informeert u over zaken die u bij de overheid heeft lopen. Denkt u aan een belastingaanslag, een vergunningaanvraag, een subsidieverzoek of een klacht. Lopende zaken geeft u een overzicht van uw lopende en afgeronde zaken met de overheid. Zo houdt u overzicht over de status en vindt u de weg naar het bijbehorende elektronische zaakdossier bij de betreffende overheidsorganisatie. U wordt automatisch per e-mail genotificeerd als er een wijziging in één of meer zaken is.

  • Van welke overheidsorganisaties kan ik mijn zaken inzien?

   Op dit moment zijn nog niet alle overheidsorganisaties in staat om elektronische inzage te geven in de zaken die u bij deze organisaties hebt lopen. Dat betekent dat nog niet alle zaken die u bij de overheid hebt lopen, in Lopende zaken worden getoond. Wilt u weten welke overheidsorganisaties zijn aangesloten op Lopende zaken? Ga dan naar Lopende zaken en kies voor 'Aangesloten organisaties'. Hier kunt u zien welke overheidsorganisaties zijn aangesloten op Lopende zaken.

  • Ik heb een inhoudelijke vraag over een Lopende zaak bij een bepaalde overheidsorganisatie.

   Neem voor inhoudelijke vragen over een zaak uitsluitend contact op met de betreffende overheidsorganisatie. MijnOverheid beantwoordt geen inhoudelijke vragen over een zaak.

 • MachtigenGeopend Gesloten

  • Waarvoor kan ik iemand anders machtigen?

   U kunt iemand machtigen om bepaalde berichten in uw Berichtenbox te lezen. Op dit moment kan dat voor berichten van de Belastingdienst. Machtigen voor andere berichten is nog niet mogelijk. Hetzelfde geldt voor machtigen voor Lopende Zaken of Persoonlijke Gegevens.

  • Ik wil iemand machtigen om mijn berichten te lezen. Hoe vraag ik dat aan?

   U vraagt dat aan bij DigiD Machtigen. De persoon die u wilt machtigen moet er dan nog wel mee instemmen dat hij wordt gemachtigd. Hij moet bovendien over een MijnOverheid-account beschikken. digid.nl/machtigen/

  • Ik wil gemachtigd worden om iemands berichten te lezen. Hoe vraag ik dat aan?

   U vraagt dat aan bij DigiD Machtigen. De betreffende persoon moet er dan nog wel mee instemmen dat u wordt gemachtigd. U moet bovendien over een MijnOverheid-account beschikken. digid.nl/machtigen/

  • Als ik iemand machtig, heeft hij/zij dan toegang tot mijn hele MijnOverheid account?

   Nee. De gemachtigde kan alleen de berichten in de Berichtenbox lezen waarvoor de machtiging geldt. Hij/zij heeft geen toegang tot andere berichten en evenmin tot uw lopende zaken, persoonlijke gegevens of instellingen.

  • Wat kan de persoon die ik machtig met mijn berichten doen?

   De gemachtigde kan de berichten lezen, verplaatsen, verwijderen en per e-mail doorsturen.

  • Hoe trek ik een machtiging in?

   U kunt de machtiging intrekken via DigiD Machtigen. Dit doet u via digid.nl/machtigen/ of neem contact op met DigiD Machtigen via 088 123 65 55 (lokaal tarief) op werkdagen van 8.00 tot 22.00 uur.

  • Waarom zie ik niet de namen van alle mensen staan voor wie ik ben gemachtigd?

   Als er geen actieve machtiging is, wordt er geen naam weergegeven. Indien u een machtiging wilt (laten) aanvragen of activeren, kunt u dit doen via DigiD Machtigen op www.digid.nl/machtigen/

  • Kan een nieuw bericht al door iemand anders gelezen zijn?

   Als er een machtiging is afgegeven kunnen de berichten worden gelezen door de gemachtigde en door degene voor wie de berichten bestemd zijn. Een persoon kan bovendien meerdere mensen hebben gemachtigd om berichten voor hem/haar te lezen. Hierdoor kan het voorkomen dat een bericht al is gelezen door iemand anders.

  • Ik ben gemachtigd. Kan ik inloggen op het MijnOverheid-account van degene van wie ik berichten mag lezen?

   Nee, dat is niet mogelijk. Als gemachtigde logt u bij MijnOverheid altijd in op uw eigen account. Vanuit uw account kunt u vervolgens de berichten lezen van degene voor wie u gemachtigd bent.

  • Hoe kan ik zien door wie ik ben gemachtigd om berichten te lezen?

   Klik in uw Berichtenbox aan de rechterkant op "Gemachtigd voor".

  • Ik heb meerdere mensen gemachtigd om mijn berichten te lezen. Kan ik hier een overzicht van opvragen?

   Ja, dit kunt u opvragen bij DigiD Machtigen op digid.nl/machtigen. U kunt ook via de helpdesk van DigiD Machtigen een machtigingsoverzicht aanvragen. Deze wordt dan per post toegestuurd.

  • Hoe kan ik een machtiging aanvragen?

   U kunt een machtiging aanvragen via DigiD Machtigen op digid.nl/machtigen. U kunt ook via de helpdesk van DigiD Machtigen een machtiging aanvragen. Deze wordt u dan per post toegestuurd.

  • Zie ik in het overzicht alle mensen voor wie ik ben gemachtigd om hun berichten te lezen?

   Ja, in de rechterkolom staat onder het kopje "Gemachtigd voor" alle personen vermeld voor wie u een actieve machtiging heeft om berichten te bekijken.

  • Hoe kan ik de berichten inzien van iemand door wie ik gemachtigd ben?

   U kunt de berichten inzien door in de rechterkolom te klikken op de naam van degene van wie u de berichten wilt lezen.

  • Hoe kan ik toegang krijgen tot de Berichtenbox van iemand anders?

   U kunt toestemming krijgen om bepaalde berichten in de Berichtenbox van iemand anders te lezen via DigiD Machtigen. Op dit moment kan dat voor berichten van de Belastingdienst, CIZ en een aantal gemeenten. Machtigen voor andere berichten is nog niet mogelijk. Op DigiD Machtigen (https://www.digid.nl/machtigen/wie-doen-mee) vindt u het volledige overzicht.

 • Persoonlijke gegevensGeopend Gesloten

  • Wat kan ik inzien in Persoonlijke gegevens?

   Persoonlijke Gegevens laat zien waar en hoe u geregistreerd bent bij de overheid. Zo heeft u onder andere toegang tot gegevens in de BRP (o.a. woonadres, geboorte, verhuizing, huwelijk, kinderen), tot gegevens over uw voertuig (RDW) en perceelgegevens van uw huis (Kadaster). Persoonlijke Gegevens geeft inzage in de belangrijkste, landelijke gegevensbronnen.

  • Ik heb een inhoudelijke vraag over mijn Persoonlijke gegevens.

   Voor inhoudelijke vragen over uw Persoonlijke gegevens kunt u uitsluitend terecht bij de betreffende overheidsorganisatie. MijnOverheid beantwoordt nooit vragen over de inhoud van uw Persoonlijke gegevens. De contactgegevens van de betreffende overheidsorganisatie vindt u op het scherm.

  • Gewijzigde of onjuiste Persoonlijke gegevens?

   Als de gegevens die worden getoond onder Persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, of u denkt dat ze onjuist zijn, dan kunt u dat uitsluitend doorgeven aan de verantwoordelijke overheidsorganisatie. De contactgegevens van de verantwoordelijke organisatie staan altijd rechts vermeld op die pagina zelf.

  • Hoe wijzig ik mijn BRP-gegevens?

   Zijn volgens u de gegevens onjuist of onvolledig? Neemt u dan contact op met de gemeente waar u als ingezetene met een adres bent ingeschreven in de BRP.

  • Wat is de BRP?

   In de Basisregistratie personen worden gegevens over u bijgehouden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van overheidstaken. Het betreft onder andere gegevens over geboorte, verhuizing, huwelijk of geregistreerd partnerschap en vertrek naar het buitenland. De gegevens worden bijgehouden door de gemeente waar u als ingezetene met een adres bent ingeschreven in de BRP. Bent u als niet-ingezetene in de BRP ingeschreven, bv. omdat u in het buitenland woont, dan worden uw gegevens bijgehouden door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor meer informatie, zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp

  • Kadastrale gegevens onjuist?

   Denkt u dat de getoonde kadastrale gegevens onjuist zijn? Meldt u dit dan bij het Kadaster.

  • Wat is het LBIO?

   Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) vindt haar grondslag in de Wet LBIO. Het LBIO voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie inningstaken uit op het gebied van wettelijke onderhoudsbijdragen. Dat wil zeggen dat het LBIO de alimentatiebijdrage int. De ouderbijdrage jeugdzorg wordt door het LBIO vastgesteld en geïnd.

   Het LBIO houdt zich bij de uitvoering van haar taken aan de regels uit het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de jeugdzorg. De wetgeving beschrijft ook welke bijzondere bevoegdheden het LBIO heeft. Zo mag het LBIO eenvoudig informatie inwinnen bij de Belastingdienst, uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid en gemeenten. Bovendien kan zij – zonder inschakeling van een gerechtsdeurwaarder – beslagleggen op inkomsten uit arbeid of uitkering.

   Deze mogelijkheden ondersteunen de doelstelling: een kwalitatief goede uitvoering geven aan de (maatschappelijke) incassotaak tegen zo laag mogelijke kosten.

  • LBIO: zijn alle betalingen aftrekbaar voor de belasting?

   Nee, alleen betalingen die zijn toegewezen aan de betaling van partneralimentatie zijn fiscaal aftrekbaar. Dit is in het overzicht duidelijk aangegeven. Kijk ook op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl of raadpleeg een financieel adviseur.

  • LBIO: is ontvangen kinderalimentatie ook belast voor de inkomstenbelasting?

   De alimentatie die u heeft ontvangen in verband met het verzorgen van uw kinderen is niet belast. Indien u een bijstandsuitkering ontvangt is het wel mogelijk dat de ontvangen kinderalimentatie in mindering wordt gebracht op uw uitkering.

  • Wat is de WOZ?

   De WOZ staat voor de Wet waardering onroerende zaken. Deze wet regelt dat gemeenten jaarlijks de waarde vaststellen van onroerende zaken, zoals woningen of bedrijfspanden. Als eigenaar/huurder ontvangt u eenmaal per jaar een beschikking van de gemeente met de nieuwe WOZ-waarde.

   De WOZ-waarde vormt de grondslag voor enkele belastingen. De waardegegevens worden daarom gebruikt door de gemeenten, de waterschappen en de Belastingdienst. Daarnaast worden de waardegegevens ook gebruikt door onder andere notarissen, banken en verzekeraars.

  • Waarom mis ik een WOZ-object of woning in dit overzicht?

   Er zijn verschillende redenen waarom de getoonde gegevens (nog) niet volledig kunnen zijn:

   •        u bent mede-eigenaar of mede-huurder, en de WOZ-beschikking en WOZ-gegevens staan op naam van een andere mede-eigenaar of mede-huurder (bijvoorbeeld uw partner). Deze mede-eigenaar of mede-huurder kan de gegevens dan wel opvragen.

   •        uw eigendom is in het kadaster nog niet geregistreerd en daarom zijn ook de WOZ-gegevens nog niet aan uw naam gekoppeld.

   •        de gemeente waar uw eigendom zich bevindt, levert nog geen gegevens aan de Landelijke Voorziening WOZ of MijnOverheid; u kunt deze informatie mogelijk wel vinden op de website van uw gemeente.

   NB: Steeds meer gemeenten leveren WOZ-gegevens aan MijnOverheid. Uw overzicht kan over enige tijd dus wel volledig zijn.

  • Wie is verantwoordelijk voor de WOZ?

   De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken is opgedragen aan de gemeenten. Het kan zijn dat gemeenten een aantal taken voor de wet in een samenwerkingsverband met enkele andere gemeenten uitvoeren. De taxaties worden volgens instructies verricht.

   Op de juiste uitvoering van de wet oefent de Waarderingskamer toezicht uit. Dit is een onafhankelijk bestuursorgaan dat valt onder het ministerie van Financiën.

  • Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

   De WOZ-waarde is een geschatte marktwaarde van uw (huur)woning of andere onroerende zaak. Die waarde benadert het bedrag dat in een zakelijke overeenkomst tussen bereidwillige koper en verkoper tot stand zou komen. Die waarde geldt dan bij overdracht van eigendom op een bepaald moment, de waardepeildatum.

   Gemeenten taxeren deze waarde jaarlijks op basis van modelmatige bepalingen. Zij gebruiken daarvoor een geautomatiseerd systeem. Dat systeem rekent grote hoeveelheden marktgegevens uit het recente verleden door. Alle recente verkoopprijzen in de gemeente worden daarin gebruikt. De waarde van een object komt tot stand door vergelijkingen met andere verkochte objecten. Waardebepalende factoren zijn: type object, bouwjaar, inhoud, ligging en dergelijke.

   De waardepeildatum en de toestandspeildatum zijn doorgaans gelijk. Als er na de waardepeildatum belangrijke veranderingen plaatsvinden aan het object (verbouwing), dan hanteert de gemeente een afwijkende toestandspeildatum. In dat geval waardeert de gemeente alsof de veranderingen op waardepeildatum al hebben plaatsgevonden.

   De gemeente controleert de door de computer berekende waarden, voordat zij deze op de beschikking vermeldt.

  • Zijn uw WOZ-gegevens onvolledig of onjuist?

   De getoonde gegevens zijn afkomstig van de gemeente waar uw onroerend goed (woning of bedrijfspand) zich bevindt. Als u vermoedt dat getoonde gegevens niet de meest actuele zijn, of u mist gegevens, dan kunt u contact opnemen met de afdeling van uw gemeente die over de WOZ gaat. Meestal is dat de balie voor de gemeentebelastingen.

   Gemeenten gebruiken bij de waardering onroerende zaken de registratie van eigendom van het Kadaster. Als u eigendomsgegevens mist, kan dat samenhangen met de tijd die nodig is om veranderingen te verwerken in de Kadastrale registratie, of met veranderingen die sinds het nemen van de beschikking zijn opgetreden, zoals verkoop van het object.

   In MijnOverheid ziet u alleen de gegevens waarop uw WOZ-beschikking is gebaseerd. Veranderingen aan object of waarde die later zijn opgetreden, worden niet getoond.

   NB: Steeds meer gemeenten leveren WOZ-gegevens aan MijnOverheid. Uw overzicht kan over enige tijd dus wel volledig zijn.

  • Waarom toont MijnOverheid mijn gegevens terwijl ik deze als geheim heb laten registreren?

   De persoonsgegevens die worden getoond zijn een weergave van de gegevens die in de Basisregistratie Personen (BRP) over u geregistreerd staan en alleen voor u zichtbaar.

   Indien u om geheimhouding (“verstrekkingsbeperking”) heeft gevraagd, worden die gegevens niet verstrekt aan diegenen voor wie die beperking volgens de regelgeving geldt. 

   Overigens worden uw gegevens wel altijd doorgegeven aan de overheidsorganen die deze voor hun taak nodig hebben, bijvoorbeeld de Belastingdienst of, in dit geval, MijnOverheid.

  • Waarom toont MijnOverheid persoonlijke gegevens van naaste familieleden en (ex)partners, waaronder ook het burgerservicenummer (BSN)?

   In MijnOverheid worden aan de ingeschrevene één op één gegevens getoond die zijn geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Welke gegevens over u zijn geregistreerd in de BRP is vastgelegd in artikel 2.7 van de Wet Basisregistratie personen (sinds 6 januari 2014 de opvolger van de GBA). Dit zijn gegevens als uw naam, geboortedatum, nationaliteit, huwelijk en het burgerservicenummer (BSN). In de wet BRP (artikel 2.7) is tevens vastgelegd dat daar ook bijhoren de gegevens over uw ouders, (ex-) partners en kinderen (waarover u het gezag heeft) zoals naam, geboortedatum en ook het BSN. Deze gegevens hebben overheidsorganen nodig voor de uitvoering van hun wettelijke taken en dienstverlening aan de burgers. Zo hebben ouders het BSN van hun kind nodig om bijvoorbeeld een paspoort voor hen aan te vragen, het kind aan te melden bij een school, voor het ontvangen van kinderbijslag of voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. De gegevens over uw (ex)partner waaronder het BSN, kunnen bijvoorbeeld van belang zijn in verband met uw belastingaangifte.

  • Welke adreshistorie toont MijnOverheid?

   MijnOverheid toont alle adreshistorie die op uw persoonslijst in de BRP staat. Deze adreshistorie gaat minimaal terug tot 1 oktober 1994 (start van de GBA, de voorloper van de BRP).

  • Mijn geregistreerd inkomen klopt niet. Wat kan ik doen?

   U kunt uw geregistreerd inkomen in een aantal situaties laten aanpassen. Daarbij is van belang hoe uw inkomen is geregistreerd.

   Uw inkomen is geregistreerd op basis van:

   • een voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Doe dan (opnieuw) aangifte inkomstenbelasting
   • een definitieve aanslag of navorderingsaanslag van de Belastingdienst. Dan moet u mogelijk bezwaar maken tegen deze aanslag. Met het hulpmiddel Bezwaarcheck ziet u of dit voor u geldt. Hoeft u geen bezwaar te maken? Dan vertelt het hulpmiddel ook wat u kunt doen.

   Is uw geregistreerd inkomen ergens anders op gebaseerd? Of hebt u nog vragen over het aanpassen van uw geregistreerde inkomen? Bel dan de BelastingTelefoon.

  • Ik heb een inkomensverklaring nodig. Wat moet ik doen?

   Dat ligt eraan voor welk jaar u een inkomensverklaring nodig hebt.  

   Hoe het precies zit, leest u op Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?(pagina opent in een nieuw venster) op belastingdienst.nl.

  • Mijn geregistreerd inkomen: wat is het en wat kan ik ermee?

   Op basis van uw geregistreerd inkomen wordt de hoogte bepaald van uitkeringen die u krijgt, of bijdragen die u moet betalen. De Belastingdienst zorgt voor de registratie van dit inkomen. Voorbeelden van uitkeringen zijn toeslagen, zoals de huur- en zorgtoeslag. Een voorbeeld van een bijdrage is de eigen bijdrage in de zorg.

   Hoe registreert de Belastingdienst uw inkomen?

   Als u normaal gesproken geen aangifte inkomstenbelasting doet, bestaat het geregistreerd inkomen uit een optelsom van uw loon, pensioen en uitkeringen die u in een jaar ontvangt. U vindt deze gegevens ook op uw jaaropgaven.

   Doet u wel aangifte? Dan gaat de Belastingdienst uit van de belastingaanslag die u ontvangt, nadat u aangifte hebt gedaan. Op die aanslag wordt het geregistreerd inkomen 'Verzamelinkomen' genoemd.

   Wat als uw geregistreerd inkomen niet klopt?

   Is er volgens u een verkeerd inkomen geregistreerd? Dan kan het zijn dat uw ontvangen uitkeringen en betaalde bijdragen ook onjuist zijn.

   U hebt misschien recht op een hogere uitkering of u hoeft minder bijdrage te betalen. Of het kan zijn dat u later een bedrag moet terugbetalen, omdat uw ontvangen uitkering te hoog of uw betaalde bijdrage te laag was.

   Vermoedt u dat uw inkomen niet juist is geregistreerd? Lees wat u in dat geval kunt doen.

   Welke organisaties gebruiken het geregistreerd inkomen?

   De volgende overheidsorganisaties gebruiken het geregistreerd inkomen:

   • CAK

   • Raad voor Rechtsbijstand

   • Belastingdienst/Toeslagen

   • DUO

  • Waarom wordt alleen de Nederlandse nationaliteit getoond terwijl ik daarnaast ook één of meerdere andere nationaliteiten heb?

   Een burger kan, naast de Nederlandse nationaliteit, meerdere andere nationaliteiten hebben maar deze worden sinds 6 januari 2014 niet meer geregistreerd in de BRP. Daarom worden de andere nationaliteiten (naast de Nederlandse) ook niet getoond in MijnOverheid.

  • Hoe actueel zijn de diplomagegevens in het diplomaregister?

   DUO is voor de actualiteit van de gegevens afhankelijk van de aanlevering van gegevens door onderwijsinstellingen. Hoe sneller een onderwijsinstelling de gegevens aanlevert, hoe eerder deze gegevens worden opgenomen in het register.

  • Waarom mis ik bepaalde BRP-gegevens in mijn overzicht?

   Niet alle gegevens staan in de BRP. Historische gegevens zijn soms niet helemaal volledig digitaal beschikbaar. Per 1 oktober 1994 zijn de meeste persoonsgegevens gedigitaliseerd: 

   • Adresgegevens zijn opgenomen vanaf 1 oktober 1994. 
   • Kinderen geboren op of na 1 januari 1966 zijn op de digitale persoonslijst van ouder(s) vermeld. 

   Gegevens van voor die tijd staan niet in de BRP en zijn niet digitaal beschikbaar. Deze gegevens heeft de gemeente in haar papieren archief bewaard.

  • Waarom staat er niet altijd een adres bij Kadastrale percelen?

   In enkele gevallen is er geen adres bekend. Daarnaast toont het Kadaster alleen adressen bij een perceel met bebouwing. Daardoor wordt bij bijvoorbeeld weilanden en parkeerplaatsen nooit een adres getoond.

  • Waarom zie ik geen overlijdensdatum vermeld bij een overleden familielid?

   MijnOverheid toont alleen de gegevens van uw eigen persoonslijst in de Basisregistratie Personen (BRP). MijnOverheid kan van uw familieleden geen informatie tonen over het wel of niet in leven zijn van deze persoon, omdat dat gegeven niet voorkomt op uw persoonslijst in BRP.

 • VeiligheidGeopend Gesloten

  • Welke gegevens worden door MijnOverheid vastgelegd?

   In de Privacyverklaring leest u welke gegevens door MijnOverheid worden vastgelegd.

  • Wie heeft toegang tot de gegevens in MijnOverheid?

   U bent de enige die toegang heeft tot de gegevens in Berichtenbox, Lopende zaken of Persoonlijke gegevens. Deze worden door MijnOverheid nooit verstrekt aan andere personen, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties of bedrijven. Dat geldt ook voor uw e-mailadres.

  • Maakt MijnOverheid gebruik van cookies?

   MijnOverheid maakt alleen gebruik van een zogenaamde sessie-cookie. Deze wordt aangemaakt als u inlogt en verdwijnt weer als u uitlogt. Een sessie-cookie bevat geen inhoudelijke gegevens en wordt ook niet op uw PC, smartphone of tablet opgeslagen.

  • Wat kan ik zelf doen aan beveiliging?

   Gebruik een gangbaar type computer, besturingssysteem en browser. Gebruik een computer in een vertrouwde omgeving, die beschermd is door recente anti-virus-software. Openbare computers, zoals in internetcafés en bibliotheken, kunnen onveilig zijn. Kies een DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord die veilig zijn en geef ze nooit aan iemand anders. Wijzig ze als u vermoedt dat iemand anders ze kent. Kies bij voorkeur voor inloggen met DigiD met sms-code. Laat de PC, smartphone of tablet niet onbeheerd achter als u bent ingelogd en log altijd uit als u klaar bent. Wees alert op phishing. Check bij twijfel de adresregel in uw browser als u inlogt. Deze moet beginnen met https://mijn.overheid.nl/, anders is de verbinding niet veilig. Kijk voor meer informatie op www.veiliginternetten.nl.

  • Hoe voorkom ik phishing?

   Phishing is een vorm van internetfraude. Bij phishing lokken criminelen u naar een valse website, die een exacte kopie van de echte website is. Doordat u op de valse website inlogt krijgen de criminelen de beschikking over uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Het is denkbaar dat criminelen proberen u naar een valse MijnOverheid-website te lokken via een webadres of link in een brief of e-mail. MijnOverheid stuurt u daarom nooit een e-mail met een webadres of link naar de MijnOverheid-website. Dat geldt ook voor e-mailnotificaties. De beste manier om phishing te voorkomen is door het webadres van MijnOverheid in uw browser op te nemen onder "Favorieten" en altijd van daaruit naar de website MijnOverheid te gaan. Controleer bij twijfel of er een slotje verschijnt in de adresbalk van uw browser.

  • Hoe weet ik of iemand anders met mijn DigiD heeft ingelogd?

   Dat kunt u eenvoudig zelf zien in de "Inloggeschiedenis" bij "Instellingen". Kijk op www.veiliginternetten.nl of digid.nl wat u moet doen als u misbruik van uw DigiD vermoedt.

  • Wat is DigiD met sms-code?

   DigiD met sms-code is een extra veilige manier van inloggen. Bij inloggen met sms-code wordt u gevraagd om naast uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord een eenmalige code in te toetsen. Die code ontvangt u via een sms. U kunt eenmalig inloggen met DigiD met sms-code, maar u kunt er ook voor kiezen om altijd, op alle websites van de overheid, in te loggen met DigiD met sms-code. Ga daarvoor naar mijn.digid.nl/mijn_digid/instellingen.

  • Waar vind ik meer informatie over DigiD?

   Op digid.nl vindt u meer informatie over DigiD, over veilig gebruik van DigiD, en over activeren van DigiD met sms-code.

  • Hoe herken ik valse e-mails?

   Valse e-mails lijken steeds echter. Ze bevatten echte logo's en ook de websiteadressen lijken echt. Kenmerken van valse e-mails zijn:

   • U wordt gevraagd om op een link te klikken en/of persoonlijke gegevens door te geven.
   • De e-mail is niet aan u persoonlijk gericht, maar begint bijvoorbeeld met 'Beste klant' of 'Beste gebruiker'. Criminelen weten uw naam namelijk niet.
   • Het bericht is in gebrekkig Nederlands geschreven.
   • De boodschap speelt in op angstgevoelens. U moet bijvoorbeeld direct reageren anders wordt uw account stopgezet.
   • De e-mail komt in uw spamfilter terecht.
   • De link in de e-mail komt niet uit op de echte MijnOverheid website.

   Heeft u een valse e-mail ontvangen? Wij weten er graag van! Sla de e-mail eerst op en stuur vervolgens een bericht naar valse-email@mijn.overheid.nl met de valse e-mail toegevoegd als bijlage.