Aangesloten overheidsorganisaties op Berichtenbox

In dit overzicht staan de overheidsorganisaties vermeld die zijn aangesloten op de dienst Berichtenbox.

 • Aegon PPI B.V.
 • Algemeen Pensioenfonds Stap
 • BEL Combinatie
 • BPL Pensioen
 • Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf
 • Belastingdienst
 • Belastingen SWW
 • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg
 • Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
 • Belastingsamenwerking Oost-Brabant
 • Belastingsamenwerking Rivierenland
 • Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
 • CIBG
 • Cappital Premiepensioeninstelling B.V.