Naar hoofdinhoud
MijnOverheid

Klachtafhandeling

Bent u niet tevreden over MijnOverheid? Laat dit aan ons weten. We willen u graag helpen. Samen proberen we een oplossing te vinden.

Hoe geef ik een klacht door?

U kunt uw klacht doorgeven via een formulier op de website, via de telefoon of met een e-mail. Ga hiervoor naar Contact en geef aan dat het om een klacht gaat.

U kunt uw klacht ook schriftelijk doorgeven. Stuur uw klacht naar:

MijnOverheid

Postbus 96810

2509JE Den Haag

De informatie die MijnOverheid nodig heeft?

• Geef aan dat het om een klacht gaat.

• Geef aan wat de reden van de klacht is. Het gaat bijvoorbeeld over de Berichtenbox, uw persoonlijke gegevens, een lopende zaak of hoe wij u hebben geholpen.

• Leg uit wat daarin niet naar uw wens ging.

• Noem eventueel als dat mogelijk is de datum en de tijd van het gesprek.

Verstuurt u een klacht via e-mail? Geef dan uw voornaam, achternaam en telefoonnummer door.

Verstuurt u een klacht met de post? Geef dan naast uw naam ook uw adres en woonplaats door. Onderteken de brief met uw handtekening.

Hoe werkt het verder?

Nadat wij uw klacht hebben gekregen, proberen wij u binnen 5 werkdagen te bellen. Een medewerker van MijnOverheid belt u om uw klacht te bespreken. Het liefst lossen wij uw klacht meteen op. Als dit niet meteen lukt, dan proberen wij dit in ieder geval binnen 6 weken te doen. Wordt er een adviseur of adviescommissie ingeschakeld? Dan is dit 10 weken.

Nationale ombudsman

Bent u toch niet tevreden over hoe wij omgaan met uw klacht? Dan kunt u de klacht doorgeven aan de Nationale ombudsman. Zij behandelen klachten over de overheid. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig.

Ga terug naar het contactformulier

Contactinformatie

MijnOverheid

Veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Contactinformatie

MijnOverheid