Naar hoofdinhoud

Persoonlijke gegevens inzien

De overheid legt gegevens over u vast. Bijvoorbeeld uw burgerservicenummer en uw woonadres, maar ook welke voertuigen op uw naam staan. Via MijnOverheid kunt u een aantal van deze gegevens inzien. Ook leest u hoe u uw gegevens kunt (laten) aanpassen, als er iets niet klopt.

U kunt bijvoorbeeld de volgende gegevens inzien:

  • Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • Uw geregistreerd inkomen
  • Welke voertuigen op uw naam staan

Inzage

U bent de enige die uw persoonlijke gegevens kan inzien via MijnOverheid. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk nadat u heeft ingelogd met uw DigiD.

Gegevens laten aanpassen

Klopt er iets niet in uw gegevens? Dan kunt u contact opnemen met de organisatie die deze gegevens heeft. Bijvoorbeeld met het Kadaster als er iets niet klopt bij uw kadastrale gegevens. Of met de Belastingdienst als u denkt dat uw geregistreerde inkomen niet klopt.

Ontbrekende gegevens

Mist u gegevens in MijnOverheid? Bijvoorbeeld een diploma? Dan kan het zijn dat de instantie uw gegevens nog niet geüpdatet heeft. Ga in dat geval naar de website van de organisatie die hiervoor verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld DUO voor diplomagegevens of de RDW voor gegevens over uw voertuig.

Meerdere nationaliteiten

Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit? Dan is deze niet zichtbaar in MijnOverheid. Sinds 2014 registreert de overheid niet-Nederlandse nationaliteiten namelijk niet meer in de BRP.

Aangezien de overheid dus niet weet of u ook een buitenlandse nationaliteit heeft, is deze ook niet zichtbaar in MijnOverheid.