Naar hoofdinhoud
MijnOverheid

Persoonlijke gegevens inzien

De overheid legt gegevens over u vast. Bijvoorbeeld uw burgerservicenummer, uw adres en een auto die op uw naam staat. Via MijnOverheid kunt u een aantal van deze gegevens bekijken. Ook leest u hoe u uw gegevens kunt (laten) aanpassen, als er iets niet klopt.

U kunt bijvoorbeeld de volgende gegevens bekijken:

  • Uw inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • Uw geregistreerd inkomen
  • Een auto die op uw naam staat

Gegevens bekijken

Alleen u kunt uw persoonlijke gegevens kan bekijken via MijnOverheid. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk, nadat u heeft ingelogd met uw DigiD.

Gegevens laten aanpassen

Klopt er iets niet in uw gegevens? Neem dan contact op met de organisatie die deze gegevens heeft. Bijvoorbeeld met het Kadaster als er iets niet klopt bij uw kadastrale gegevens. Of met de Belastingdienst als u denkt dat uw geregistreerde inkomen niet klopt.

Missen er gegevens?

Mist u gegevens in MijnOverheid? Bijvoorbeeld een diploma? Dan kan het zijn dat de organisatie uw gegevens nog niet bijgewerkt heeft. Ga in dat geval naar de website van de organisatie die hiervoor verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld DUO voor diplomagegevens of de RDW voor gegevens over uw auto.

Meerdere nationaliteiten

Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit? Dan ziet u dit niet in MijnOverheid. Sinds 2014 legt de overheid buitenlandse nationaliteiten niet meer vast in de BRP.

Als de overheid niet weet of u ook een buitenlandse nationaliteit heeft, kun je dit ook niet zien in MijnOverheid.